Advocaten van Hoven & Selbach Advocaten - Advocaten Kantoor Hoven en Selbach

Menu
Ga naar de inhoud

Advocaten
Mr. L.J.H. Hoven-Kohl (Lilian) studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Universiteit Maastricht, alwaar zij in 1993 haar meestertitel behaalde.

Sedert 1994 is zij verbonden aan het advocatenkantoor Odekerken-Holtkamp, de basis van het huidige kantoor. Sedert 2000 is zij werkzaam als advocaat.
Lilian is gespecialiseerd in het asiel- en migratierecht en houdt zich ook bezig met het psychiatrisch patiëntenrecht (Wvggz / Wzd).

Zij is lid van de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) en van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).

Lilian heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het vreemdelingenrecht als rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Lilian is gecertificeerd door de NOvA om intervisiebijeenkomsten te leiden en intervisiegroepen te begeleiden en doet dit ook met veel plezier.

Van oktober 2011 tot maart 2018 was zij lid van de Raad van de Orde Limburg.
In haar vrije tijd schildert Lilian graag (zie lnstagram: lilihoven.art).
Mr. S. Selbach (Judit) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en behaalde in 1996 haar meestertitel. Voordat zij in 1999 als advocaat in Venlo ging werken, heeft zij vrijwilligerswerk gedaan bij Vluchtelingenwerk en nog een opleiding tot bijstandsconsulente gevolgd.

Vanaf 2002 is Judit als advocaat werkzaam in Maastricht.
De rechtsgebieden waarin zij werkzaam is zijn het asiel- en vreemdelingenrecht, het familierecht en het strafrecht.
Voorts houdt Judit zich bezig met het
psychiatrisch patiëntenrecht in het kader van (i.h.k.v.) de Wvggz/Wzd zoals crisismaatregel, rechterlijke en zorgmachtiging en is zij gespecialiseerd in het migratierecht en civiele jeugdrecht.

Zij treedt ook op als bijzonder curator voor minderjarigen in procedures over onder meer afstammingskwesties.

Judit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het personen- en familierecht als rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit gebied.

Zij is lid van de Maastrichtse Criminalisten Vereniging, van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA), van de Vereniging Asieladvocaten en –juristen Nederland (VAJN) en van het Juridisch Genootschap.
In haar vrije tijd studeert Judit Italiaans en Zweeds en speelt zij saxofoon bij de Mixed Harmony Maastricht, waarvan zij momenteel voorzitter is (website).

Mr. M.W.M. van Doorn (Marcel) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en behaalde in 1992 zijn meestertitel.

Na  bijna 17 jaar werkzaam te zijn geweest als kandidaat-gerechtsdeurwaarder in Amersfoort en Maastricht, heeft hij in april 2012 de overstap gemaakt naar de advocatuur.

Door zijn werkzaamheden als kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft Marcel reeds ruime (proces-) ervaring op het gebied van huurrecht, executie- en beslagrecht en het voeren van incassoprocedures.
Marcel legt zich voornamelijk toe op het personen- en familierecht: echtscheiding, alimentatie, gezag, omgang, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Maar ook huurkwesties en bestuursrechtelijke aangelegenheden hebben zijn bijzondere aandacht.

Marcel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het personen- en familierecht en huurrecht als rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerd rechtsgebied.

Marcel is (adspirant) lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (VFAS).
Marcel maakt graag verre reizen in combinatie met het bijwonen van rockconcerten.

Mr. L.W.M. Hendriks (Leo) heeft zijn studie Nederlands Recht afgerond aan de universiteit van Utrecht. Sinds 1998 is hij advocaat en hij heeft zich toegelegd op het (jeugd)strafrecht en het (jeugd)familierecht.

Leo heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het personen- en familierecht en strafrecht als rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerd rechtsgebied.

Leo is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en hij is als advocaat-mediator aangesloten bij de Mediation Federatie Nederland (MFN).
Vanaf 2007 is Leo bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA) en sinds 2011 maakt hij deel uit van de Raad van de Orde van Advocaten Limburg als portefeuillehouder familierecht.

Als (gast)docent en/of spreker verzorgt hij onderwijs en cursussen voor diverse (universitaire) onderwijsinstellingen op het gebied van civiel jeugdrecht.

In zijn vrije tijd fietst Leo graag door het Limburgs heuvellandschap en het Belgisch Maas- en Kempenland.

Terug naar de inhoud